Resolution Coaching & Mediation
Every change is leading you to a new beginning.

Coaching

 

Coaching kan ingezet worden om beweging en bewustzijn te brengen bij persoonlijke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsproblemen binnen een team of organisatie. Of de behoefte nu voortkomt uit een conflictsituatie of een andere behoefte aan verandering, er zijn momenten waarop professionele reflectie van een buitenstaander nieuwe impuls kan geven aan verdere persoonlijke ontwikkeling of teamontwikkeling. Resolution Coaching biedt reflectie en confrontatie met boksen als tool. Dit resulteert in beweging en bewustzijn om koers te herzien of weer constructief om te kunnen gaan met belemmeringen en weerstand. Coaching bestaat uit meerdere sessies.

Oplossingsgerichte coaching / conflictcoaching
Hierbij ligt de focus op de oplossing in plaats van het probleem. Deze oplossingsgerichte methode ondersteunt de behoefte aan verandering. De individuen/ partijen worden in staat gesteld om aan een oplossing of verandering te werken. Wanneer er sprake is van een conflict wordt er tevens gewerkt aan een veilig klimaat, en respect voor elkaar. Prettige verstandhoudingen leiden naar een goede samenwerking.


Teamcoaching
Interveniëren in teams is lastig maar ook interessant. Een team kan doelen bereiken, die voor een enkeling niet haalbaar zijn. Maar soms lijkt het alsof een team een nauwelijks te beïnvloeden eigen leven leidt. Er kan sprake zijn van schadelijke interactie tussen leiding en medewerkers of tussen medewerkers onderling. Teamcoaching helpt groepen de aanwezige potentiële krachten constructief in te zetten. Door deze krachten te benutten is het moge­lijk dat de individuele leden groeien en dat de groep als geheel boven zichzelf uitstijgt.