Resolution Coaching & Mediation
Every change is leading you to a new beginning.

Trainingen voor kinderen en jongeren

In al onze  trainingen maken we gebruik van oefeningen vanuit het boksen, yoga en speltherapie. Alle trainers  zijn gediplomeerd of gecertificeerd en hebben elk hun eigen expertise.


Conflictoplossing voor kids

Conflictoplossing voor kids is een sociaalpsychologische  training om kinderen te laten leren op welke manier ze een conflict (ruzie) kunnen oplossen. Deze methode richt zich ook op bevordering van sociale zelfredzaamheid. Allereerst leren ze verschillende conflicten te herkennen en welke emoties hierbij komen kijken. Voordat ze stapsgewijs oplossingsvaardigheden aangeleerd krijgen, zoomen we ook in op wat conflictgedrag voor effect op het kind zelf heeft. 

De kosten van de training  zijn: € 170,- (inclusief materiaal)
Per groep maximaal 10 deelnemers. De training is geschikt in de leeftijdscategorie 10 tm 17 jaar.  

Een individuele training op maat is ook mogelijk en bestaat uit een intake met de ouders en deelnemer afzonderlijk i.c.m.  kennismakingsoefeningen en vervolgens 5 trainingen.

Me, myself & I

Me, myself & I is een psycho fysieke weerbaarheidstraining gericht op het kind als individu. Wie ben je, wat wil je, wat vind je fijn maar ook wat wil je niet. Zolang iemand zich hier niet bewust van is, is het bijvoorbeeld ook moeilijk om grenzen aan te geven. Er wordt ingezoomd op het kind als individu en bewustwording van zichzelf. Deze bewustwording is ook belangrijk voor interactie met anderen.

De kosten van de training  zijn: € 150,- (inclusief intake en materiaal)
Per groep maximaal 10 deelnemers. De training is geschikt in de leeftijdscategorie 8 tm 17 jaar.

Een individuele training op maat is ook mogelijk en bestaat uit een intake met de ouders en deelnemer afzonderlijk i.c.m. kennismakingsoefeningen en vervolgens 5 trainingen.

Me, myself & the others

Me, myself & the others is een psycho fysieke weerbaarheidstraining gericht op het individu in interactie met anderen. De training is gericht op zowel verbale als non-verbale communicatie. Er wordt aandacht besteed aan verschillende manieren van communicatie en het effect daarvan. Ook wordt er aandacht besteed aan gevoel en de beste manier van overbrengen van je boodschap. Me, myself & the others is een mooi vervolg op de basistraining Me, myself & I, waar al aandacht is besteed aan de eigen bewustwording.

De kosten van de training  zijn: € 150,- (inclusief intake en materiaal)
Per groep maximaal 10 deelnemers. De training is geschikt in de leeftijdscategorie 8 tm 17 jaar.

Een individuele training op maat is ook mogelijk en bestaat uit een intake met de ouders en deelnemer afzonderlijk i.c.m. kennismakingsoefeningen en vervolgens 5 trainingen.