Resolution Coaching & Mediation
Every change is leading you to a new beginning.

Trainingen

Resolution coaching en Mdeiation heeft reeds ervaring in het trainen van groepen en individuen op het gebied van conflictoplossing en conflicthantering.  Daarnaast heeft Resolution Coaching en Mediation een FFF response training ontwikkeld die ingezet kan worden binnen teams, ondernemingen of organisaties . Het is altijd mogelijk om een training op maat te maken.  Een training  kan uit 1 of meerdere dagdelen bestaan.


FFF- response training

Deze training op maat geeft ondersteuning aan leidinggevenden, individuele professionals en teams rondom de FFF-response.

Waar mensen met elkaar te maken hebben ontstaan lastige situaties of storingen. Het niet op de juiste wijze adresseren hiervan levert stress op. Vanuit deze stress situatie kan men in 3 verdedigingsmechanismen schieten: Fight, Flight or Freeze, ofwel vechten, vluchten of bevriezen. Deze verdedigingsmechanismen zien we niet alleen fysiek maar ook in communicatiesituaties terug. Binnen een organisatie vallen mensen uit hun professionele rol. Op de werkvloer gaat het ten koste van de werksfeer en samenwerking met alle negatieve gevolgen van dien.                                                        

Tijdens deze training, begeleiden en coachen wij deelnemers rondom de FFF- response. Wij zoomen in op de eerste reactie van het lichaam en de communicatie onderling. We maken de deelnemers bewust van hun response met boksen als tool. Vervolgens reiken we door middel van oefening verschillende manieren aan om hier als een professional mee om te gaan.  


Conflicthantering

Conflicthantering is een training waar ingezoomd wordt op conflicten. Wat kun je doen om een conflict te herkennen, erkennen en vervolgens hanteerbaar te maken en te houden? Welke conflictstijlen zijn er, welke conflictdiagnose kan er gemaakt worden en welke gesprekstechnieken zet je in? De training is gericht op zowel verbale als non-verbale communicatie. Er wordt aandacht besteed aan verschillende manieren van communicatie en het effect daarvan. De vaardigheden kunnen worden ingezet om een conflict te voorkomen, de-escaleren en of op te lossen. Aan de hand van gezamenlijke oefeningen en rollenspellen wordt er ingegaan op de emoties die erbij komen kijken.